Claude Agustus Bryant

b. 20 Jul 1889 - Hayward, Pemiscot, MO       d.1 Feb 1966 - Marysville, Yab, CA

Geneva Sharp

b. 24 Sep 1898 - Highland, Erath, TX       d.14 Feb 1955 - Upland, San Bernardino, CA

Married: 19 May 1918

Image of Geneva      Image of Geneva & Claude Bryant      Image of Crypt Marker of Geneva & Claude Bryant

Their Family:

(1) BRYANT, Virgil
(2) BRYANT, Wayne

Image of Wayne and Virgil Bryant-1921      Image of Wayne and Virgil Bryant-2004

Image of Back Button Image of Back Button Image of Back Button Image of Back Button